Studiedag: Informatie-uitwisseling (05/12/2017)

Presentaties (enkel voor handhavers milieu & ruimtelijke ordening)

Studiedag Klantgericht Handhaven (22/11/2016)

Presentaties (enkel toegankelijk voor toezichthouders)

Grote opkomst op eerste handhavingsnetwerkdag Milieu & Ruimtelijke Ordening

Op 24 november 2015 vond de eerste handhavingsnetwerkdag milieu en ruimtelijke ordening plaats. Meer dan 300 deelnemers van de verschillende bestuursniveaus gingen naar Gent om meer te weten te komen en te debatteren over het Vlaamse handhavingslandschap inzake milieu en ruimtelijke ordening.
 

Lees meer

 

Volg ons

@InfoVHRM

Vlaamse Hoge Handhavingsraad

voor Ruimte en Milieu

DABM

Decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) + bijlage(n): Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Milieuhandhavingsbesluit

Milieuhandhavingsbesluit: 12 december 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid