Studiedag rond de inzet van handhavingsinstrumenten

Op dinsdag 27 november 2018 organiseert de VHRM te Brussel (Herman Teirlinck gebouw) opnieuw een studiedag. De VHRM heeft geopteerd voor een casegerichte aanpak met betrekking tot enkele belangrijke handhavingsinstrumenten omwille van de relevantie ervan voor de handhavingspraktijk.

VOLZET

(de studiedag is volzet. Het is niet meer mogelijk om in te schrijven)

Interactieve workshops rond praktijkervaringen 2018

De VHRM organiseert 2 workshopsessies waarbij handhavingsactoren milieu en ruimtelijke ordening op een interactieve manier praktijkervaringen kunnen uitwisselen aan de hand van het oplossen van concrete casussen.
 

Datum: 18 mei 2018
Locatie: VAC Leuven, Diestsepoort 6, 3000 Leuven
Voor handhavingsactoren werkzaam in de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant Oost

Datum: 1 juni 2018
Locatie: VAC Gent, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent
Voor handhavingsactoren werkzaam in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant West

MEER INFO

 

De VHRM start met de actualisatie en uitbreiding van de Prioriteitennota

De Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu start met de actualisering, én uitbreiding, van het protocol ‘Prioriteitennota vervolgingsbeleid milieurecht in het Vlaams gewest’. Dit protocol werd in maart 2013 ondertekend door Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu en de Federale minister bevoegd voor Justitie. De prioriteiten in dit protocol werden in principe vastgelegd voor een periode 5 jaar. Niet alleen zal dit protocol worden geactualiseerd, het zal tevens in het kader van het omgevingshandhaven worden uitgebreid naar ruimtelijke ordening.

Studiedag: Informatie-uitwisseling (05/12/2017)

Presentaties (enkel voor handhavers milieu & ruimtelijke ordening)

Studiedag Klantgericht Handhaven (22/11/2016)

Presentaties (enkel toegankelijk voor toezichthouders)

Grote opkomst op eerste handhavingsnetwerkdag Milieu & Ruimtelijke Ordening

Op 24 november 2015 vond de eerste handhavingsnetwerkdag milieu en ruimtelijke ordening plaats. Meer dan 300 deelnemers van de verschillende bestuursniveaus gingen naar Gent om meer te weten te komen en te debatteren over het Vlaamse handhavingslandschap inzake milieu en ruimtelijke ordening.
 

Lees meer

 

Volg ons

@InfoVHRM

Vlaamse Hoge Handhavingsraad

voor Ruimte en Milieu

DABM

Decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) + bijlage(n): Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Milieuhandhavingsbesluit

Milieuhandhavingsbesluit: 12 december 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid