Studiedag Klantgericht Handhaven (22/11/2016)

Presentaties (enkel toegankelijk voor toezichthouders)

Grote opkomst op eerste handhavingsnetwerkdag Milieu & Ruimtelijke Ordening

Op 24 november 2015 vond de eerste handhavingsnetwerkdag milieu en ruimtelijke ordening plaats. Meer dan 300 deelnemers van de verschillende bestuursniveaus gingen naar Gent om meer te weten te komen en te debatteren over het Vlaamse handhavingslandschap inzake milieu en ruimtelijke ordening.
 

Lees meer

 

Milieuhandhavingsrapport

Zoals bepaald in artikel 16.2.5 van het Milieuhandhavingsdecreet zal de VHRM jaarlijks een milieuhandhavingsrapport opstellen. Alle milieuhandhavingsactoren die deel uitmaken van het Vlaamse Gewest bezorgen hiervoor alle beschikbare informatie die van nut kan zijn voor de opmaak van het milieuhandhavingsrapport. Ze kunnen dit doen op eenvoudige vraag van de VHRM of uit eigen beweging. Ook andere milieuhandhavende overheden zullen worden uitgenodigd om deze informatie aan te reiken.

Download

Een schriftelijk exemplaar is verkrijgbaar via http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties

Volg ons

@InfoVHRM

Vlaamse Hoge Handhavingsraad

voor Ruimte en Milieu

DABM

Decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) + bijlage(n): Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Milieuhandhavingsbesluit

Milieuhandhavingsbesluit: 12 december 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid