Last van hinder? Wij tonen je de weg!

Er zijn meerdere milieuhandhavingsactoren actief binnen de lokale overheden en binnen de Vlaamse Overheid. Ze hebben elk hun eigen specifieke bevoegdheden, zodat het voor de burger niet altijd duidelijk is bij wie milieuhinder kan worden gemeld en waar welke informatie kan worden gevraagd. Om de burger te helpen in deze zoektocht, heeft de VHRM www.milieuhandhaving.be ontwikkeld waarmee aan de hand van een aantal concrete en gerichte vragen de burger meteen de contactgegevens ontvangt van de handhavingsactor die bevoegd is voor het behandelen van de vragen en klachten en het onderzoeken van de milieuhinder.

Bovenstaande flyer kan je hier downloaden