U bent hier

Stappenplan

Ondersteuning gemeenten bepaling handhavingsprioriteiten RO

Momenteel zijn er nog heel wat gemeenten die geen handhavingsprioriteiten ruimtelijke ordening hebben vastgesteld, maar wel de bedoeling hebben om dit te doen. Omdat dit voor een aantal gemeenten nog onbekend terrein is, wil de VHRM een roadmap en een aantal best practices aanreiken zodat de gemeenten hiermee een start kunnen nemen.

Download stappenplan - Download voorbeelden

Studie Handhavingsrapport

De VHRM heeft in 2018 een studie uitbesteed aan Sustainability College Bruges aangaande de inhoud en de opmaak van een Handhavingsrapport Omgeving.

De inhoud en de procedures inzake de huidige handhavingsrapporten Ruimtelijke Ordening en Milieu werden in deze studie onder de loep genomen. Het eindrapport van deze studie kan u hieronder terugvinden. De VHRM onderzoekt momenteel op welke wijze de aanbevelingen uit dit eindrapport zouden kunnen worden geïmplementeerd.

Eindrapport

Studie Informatie-uitwisseling

In opdracht van de VHRM werd een studie naar ‘De mogelijkheden en de optimalisatie van informatie-uitwisseling in het kader van Omgevingshandhaving’ uitgevoerd door de Universiteit Hasselt onder leiding van Prof. Dr. Bernard Vanheusden. In de studie werd diepgaand onderzoek gevoerd naar de juridische do’s en don’ts van informatie-uitwisseling in het kader van Omgevingshandhaving. Het resultaat biedt, naast een uitgebreide juridische analyse van de toepasselijke regelgeving en haar al dan niet bestaande beperkingen, ook praktische antwoorden en reikt tools aan voor de omgevingshandhaver die werkzaam is op het terrein en in de administratie. De studie werd eind 2017 opgeleverd. Door de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018 zijn een aantal aspecten uit deze studie niet meer volledig actueel.

De studie wordt hieronder aangeboden zoals opgeleverd eind 2017. De bijhorende beslissingsboom werd geactualiseerd na 25 mei 2018 en wordt hieronder afzonderlijk aangeboden.

Book Environemental Enforcement Networks

Edited by Michael Faure, Peter De Smedt and An Stas

Publisher: Edward Elgar

> Read more

Milieuhandhavingsrapport

Zoals bepaald in artikel 16.2.5 van het Milieuhandhavingsdecreet zal de VHRM jaarlijks een milieuhandhavingsrapport opstellen. Alle milieuhandhavingsactoren die deel uitmaken van het Vlaamse Gewest bezorgen hiervoor alle beschikbare informatie die van nut kan zijn voor de opmaak van het milieuhandhavingsrapport. Ze kunnen dit doen op eenvoudige vraag van de VHRM of uit eigen beweging. Ook andere milieuhandhavende overheden zullen worden uitgenodigd om deze informatie aan te reiken.

Studie Lokale Milieuhandhaving