U bent hier

Op dinsdag 27 november 2018 organiseerde de VHRM te Brussel een studiedag rond de inzet van handhavingsinstrumenten. De VHRM opteerde voor een casegerichte aanpak met betrekking tot enkele belangrijke handhavingsinstrumenten omwille van de relevantie ervan voor de handhavingspraktijk. De studiedag startte met een uiteenzetting van Prof. dr. J.G. van Erp (Universiteit Utrecht) over "Willen, moeten, kunnen weten: Motieven voor naleving en effectieve handhaving", gevolgd door workshops over de volgend instrumenten:

  1. Raadgeving / Aanmaning
  2. Bestuurlijke maatregelen / Veiligheidsmaatregelen / Dwangsom
  3. Uitvoering van sanctionering: dwangbevel, registreren, hypotheek leggen
  4. Proces-verbaal / Verslag van vaststelling