U bent hier

Memorandum Omgevingshandhaving

Handhaving vormt het sluitstuk van elke regelgeving. Zonder het inzetten op handhaving bestaat de kans dat het gekozen beleid dode letter blijft. Daarom is het belangrijk dat handhaving uitdrukkelijk mee wordt opgenomen in de beleidsvisie.
 
Gemeenten vormen een belangrijke actor in de totstandkoming van een daadkrachtige omgevingshandhaving en bij het uitteken van een handhavingsbeleid inzake milieu en ruimtelijke ordening. De volgende pijlers kunnen dit doortastend lokaal handhavingsbeleid mee helpen vorm te geven.
 
Evaluatie geluidsnormen
Lokale Milieuhandhaving
Evaluatie Milieuhandhavingsdecreet