U bent hier

Congres Omgevingshandhaving 2020-2030 (03/12/2019)

De Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu bestaat dit jaar 10 jaar en organseerde op 3 december 2019 het congres “Omgevingshandhaving 2020-2030” in het Congres -en Erfgoedcentrum Lamot te Mechelen om deze verjaardag van tien jaar samenwerking tussen de handhavingsactoren te vieren. In de voormidddag vond een paneldebat plaats over het omgevingshandhavingsbeleid en een toekomstig forum voor handhavers. De namiddag omvatte twee workshops sessies waarin deelnemers workshops konden volgen over "Naar een risico-gericht toezicht via handhavingsprogramma's", "Op weg naar een verenigde/geïntegreerde omgevingshandhaving", "Bestuurlijke dwangsom", "Handvaten voor het traject herstelvordering: bestuurlijk of strafrechtelijk spoor", "Leren uit praktijkervaringen: over asbest- en andere afvalproblemen".

Presentaties (enkel voor handhavingsactoren milieu en ruimtelijke ordening)

International Conference: Environmental Enforcement Networks (13-14 November 2013)

In cooperation with the International Network for Environmental Compliance and Enforcement (INECE), the Flemish High Council of Environmental Enforcement (VHRM) organised an international conference on Environmental Enforcement Networks: Concepts, Implementation and Effectiveness. This conference explored in depth the potential advantages and challenges of environmental compliance and enforcement networks, formal as well as informal networks.

Congres Lokale Milieuhandhaving (26 november 2012)

Het opzet was om de aanbevelingen komende uit de studie 'Lokale milieuhandhaving. De implementatie van het Milieuhandhavingsdecreet op gemeentelijk niveau.' te toetsen en te verfijnen en dit in de context van de relevante bepalingen van de conceptnota 'Evaluatie van het Milieuhandhavingsdecreet' zoals werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20 juli 2012.

Studiedag: inzet van handhavings-instrumenten (27/11/2018)

Op dinsdag 27 november 2018 organiseerde de VHRM te Brussel een studiedag rond de inzet van handhavingsinstrumenten. De VHRM opteerde voor een casegerichte aanpak met betrekking tot enkele belangrijke handhavingsinstrumenten omwille van de relevantie ervan voor de handhavingspraktijk. De studiedag startte met een uiteenzetting van Prof. dr. J.G. van Erp (Universiteit Utrecht) over "Willen, moeten, kunnen weten: Motieven voor naleving en effectieve handhaving", gevolgd door workshops over de volgend instrumenten:

  1. Raadgeving / Aanmaning
  2. Bestuurlijke maatregelen / Veiligheidsmaatregelen / Dwangsom
  3. Uitvoering van sanctionering: dwangbevel, registreren, hypotheek leggen
  4. Proces-verbaal / Verslag van vaststelling

Handhavingsnetwerkdag Milieu & Ruimtelijke Ordening (24/11/2015)

Op 24 november 2015 vond de eerste handhavingsnetwerkdag milieu en ruimtelijke ordening plaats. Meer dan 300 deelnemers van de verschillende bestuursniveaus gingen naar Gent om meer te weten te komen en te debatteren over het Vlaamse handhavingslandschap inzake milieu en ruimtelijke ordening.
 

Interactieve workshops rond praktijkervaringen 2018

De VHRM heeft op 18 mei 2018 en 1 juni 2018 workshopsessies georganiseerd waarbij handhavingsactoren milieu en ruimtelijke ordening op een interactieve manier praktijkervaringen konden uitwisselen aan de hand van het oplossen van concrete casussen. De workshops werden opgebouwd rond 2 praktijkcases waarbij zowel aspecten van afval, mest, ruimtelijke ordening als natuurbehoud en milieu ter sprake kwamen. Ook het onderzoek ter plaatse kwam aan bod.

Studiedag: Informatie-uitwisseling (05/12/2017)

Presentaties (enkel voor handhavers milieu & ruimtelijke ordening)

Studiedag Klantgericht Handhaven (22/11/2016)

Presentaties (enkel toegankelijk voor toezichthouders)