U bent hier

Ontstaan

Op 21 december 2007 keurde het Vlaams Parlement het Milieuhandhavingsdecreet goed. Dit decreet werd in het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (het DABM) ingevoegd en vormt daar nu Titel XVI "Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen". Het Milieuhandhavingsdecreet werd aangevuld en gewijzigd door het vervolgdecreet van 30 april 2009.